Sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej – kto jest uprawniony do tego zadania?

Świadectwo charakterystyki energetycznej stanowi istotny element informujący o zużyciu energii przez budynek oraz zawiera rekomendacje dotyczące potencjalnych usprawnień energetycznych. Ze względu na swoje znaczenie, istnieją określone wymogi dotyczące osób uprawnionych do sporządzania tego rodzaju dokumentów. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem, aby dowiedzieć się, kto może sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej i jakie są kwalifikacje wymagane od takich osób.

Osoby uprawnione do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Pierwszym krokiem w odpowiedzeniu na pytanie “świadectwo charakterystyki energetycznej kto może sporządzać?” jest określenie, kto może być tak zwaną osobą kwalifikowaną. Osobą kwalifikowaną do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej jest osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, których zakres obejmuje projektowanie, kierowanie robotami budowlanymi oraz kierowanie wykonaniem inwestycji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2020 roku, osoby te muszą także posiadać aktualne i ważne świadectwo kompetencji zawodowych, wydane przez właściwą komisję egzaminacyjną.

Wymagane kwalifikacje zawodowe

Aby sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej, osoba musi posiadać wykształcenie wyższe techniczne związane z budownictwem, energetyką, architekturą, inżynierią środowiska lub innym pokrewnym kierunkiem. Uprawnienia budowlane mogą obejmować kwalifikacje z zakresu budownictwa ogólnego, inżynieryjnego, instalacyjnego w zakładach produkcyjnych i użyteczności publicznej, elektrycznego, sanitarnego oraz z zakresu gospodarki przestrzennej.

Uzyskanie odpowiednich uprawnień

Aby móc być osobą uprawnioną do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, osoba powinna odbyć specjalistyczne szkolenie oraz zdać egzamin. W trakcie tego procesu nabywa ona wiedzę na temat obowiązujących norm energetycznych w budownictwie, sposób oceny budynków pod kątem charakterystyki energetycznej oraz metod rekomendowania działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków. Ważne jest, aby egzamin odbył się przed komisją egzaminacyjną, która może wydać świadectwo kompetencji zawodowych, uprawniające do sporządzenia takich dokumentów.

Odnowienie świadectwa kompetencji zawodowych

Świadectwo kompetencji zawodowych wydawane jest na okres 5 lat. Aby utrzymać swoje uprawnienia, osoba kwalifikowana musi odbyć kolejne szkolenie oraz ponownie zdać egzamin przed upływem tego terminu. Wówczas otrzymuje ona nowe świadectwo kompetencji, które ponownie będzie ważne przez kolejne 5 lat.

Rola osób kwalifikowanych w sporządzaniu świadectw charakterystyki energetycznej

Osoby kwalifikowane odpowiedzialne są za przygotowanie świadectw charakterystyki energetycznej na podstawie danych dotyczących budynku oraz na podstawie badań i analiz wynikających z prowadzonego przez nich postępowania. Ich rola polega na dokładnym przeanalizowaniu budynku pod kątem efektywności energetycznej oraz na przedstawieniu właścicielowi budynku rekomendacji dotyczących potencjalnych usprawnień, które przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii oraz poprawy komfortu mieszkańców czy użytkowników.

Wniosek jest zatem taki , iż sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej mogą zajmować się osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane i świadectwo kompetencji zawodowych. By odpowiednio wykonać swoją pracę, muszą one być dobrze zaznajomione z obowiązującymi przepisami dotyczącymi efektywności energetycznej oraz między innymi procederem zarządzania energią w budynkach, pozwalających na skuteczne doradztwo w zakresie poprawy komfortu i oszczędności energetycznej.

Kluczowe informacje dotyczące sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Osoby kwalifikowane do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej muszą posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualne świadectwo kompetencji zawodowych, które jest ważne przez okres 5 lat. Aby utrzymać swoje uprawnienia, osoba kwalifikowana musi odbyć kolejne szkolenie oraz zdobyć ponownie świadectwo kompetencji.

Wymagane kwalifikacje zawodowe obejmują wyższe wykształcenie techniczne związane z budownictwem, energetyką, architekturą, inżynierią środowiska lub innym pokrewnym kierunkiem, jak również uprawnienia budowlane z odpowiedniego zakresu.

Osoba musi odbyć specjalistyczne szkolenie oraz zdać egzamin przed właściwą komisją egzaminacyjną w celu uzyskania uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Nabyte umiejętności powinny obejmować wiedzę na temat obowiązujących norm energetycznych, metody oceny i rekomendowane działania poprawiające efektywność energetyczną budynków.

Rola osób kwalifikowanych polega na dokładnej analizie budynku pod kątem efektywności energetycznej oraz przedstawieniu rekomendacji dotyczących usprawnień, które przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii i poprawy komfortu mieszkańców lub użytkowników.

Polecane atrakcje dla Ciebie:

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Ile kosztuje dom pod klucz? Porównanie cen za m2 w różnych rozmiarach

Ile kosztuje dom pod klucz? Porównanie cen za m2 w różnych rozmiarach

Kiedy myślimy o własnym, wymarzonym domu, na myśl przychodzi nam przestronne

Next
Jak działa czujnik ciśnienia w oponach? Sekrety tej praktycznej technologii

Jak działa czujnik ciśnienia w oponach? Sekrety tej praktycznej technologii

Czujnik ciśnienia w oponach to niezwykle praktyczna technologia, która zyskuje

You May Also Like